Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
I Konkurs Plastyczny Promujący Walory Gminy Kotuń Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
I Konkurs Plastyczny Promujący Walory Gminy Kotuń PDF Drukuj Email

I KONKURS PLASTYCZNY PROMUJĄCY WALORY

GMINY KOTUŃ

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Świetlica w Kotuniu a  honorowy  patronat sprawuje wójt gminy Kotuń Grzegorz Góral

CEL KONKURSU

Promowanie zabytków oraz atrakcji turystycznych gminy Kotuń.

  • Podkreślanie charakteru gminy Kotuń  jako miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz turystom.
  • Zachęcanie fotografików, malarzy i rysowników mieszkańców oraz turystów do odkrywania na nowo powszechnie znanych miejsc gminie Kotuń.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii, rysunków i obrazów  ukazujących krajobrazy, zabytki oraz inne cenne przyrodniczo, kulturowo lub turystycznie miejsca na terenie gminy Kotuń.

UCZESTNICY

Konkurs przewidziany jest dla następujących grup wiekowych

I grupa dzieci w wieku przedszkolnym

II grupa uczniowie kl. I-III

III grupa uczniowie kl. IV-VI

IV grupa uczniowie kl. I-III gimnazjum

V grupa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac w technice rysunku, malarstwa lub fotografii w min. Formacie A4

  • Prace oznaczone jakimikolwiek znakami (logo, data itp.) zostaną zdyskwalifikowane.
  • Prace można nadsyłać do 29 lutego 2016 r. na adres: Świetlica w Kotuniu, ul. Siedlecka 60a
  • Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wraz z pracami oświadczenia o posiadaniu praw autorskich osobistych i majątkowych do przekazywanych prac, w którym uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie prac w publikacjach, w tym elektronicznych, wydawanych przez gminę Kotuń oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Oświadczenie osób niepełnoletnich musi być podpisane przez opiekuna prawnego. Tekst oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  • Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.

NAGRODY

Komisja konkursowa przyzna nagrody w każdej z grup wiekowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru ilości nagród i wyróżnień

INFORMACJE DODATKOWE

Oceny prac dokona komisja konkursowa .

  • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu odbędzie się do dnia 15 marca na stronie internetowej gminy Kotuń.
  • Komisja konkursowa wybierze prace na wystawę pokonkursową.

OŚWIADCZENIE

 

 

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………………………….

ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………………………………………………….

ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………..

NR TELEFONU: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Plastycznego Promującego Walory Gminy Kotuń i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że do złożonych przeze mnie w Konkursie prac posiadam pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przesłanych przeze mnie fotografii w publikacjach, w tym elektronicznych, wydawanych przez Gminę Kotuń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu Plastycznego Promującego Walory Gminy Kotuń.

 

……………………………………………………………………………..…..

czytelny podpis uczestnika Konkursu

(oraz opiekuna prawnego, jeśli uczestnik jest osobą niepełnoletnią)

 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109