Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Struktura przestrzenna krajobrazu przyrodniczego Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Struktura przestrzenna krajobrazu przyrodniczego PDF Drukuj Email

Struktura przestrzenna lasów i zadrzewień na terenie gminy Kotuń jest - z przyrodniczego punktu widzenia - dosyć korzystna. Pomimo, iż na terenie gminy nie występują duże kompleksy leśne o zróżnicowanej strukturze siedliskowej i wiekowej, które stwarzają optymalne warunki egzystencji wielu gatunkom roślin i zwierząt, silne rozdrobnienie lasów i ich równomierne rozmieszczenie są korzystne dla wielu gatunków zarówno leśnych jak ekotonalnych.

Wszystkie większe kompleksy leśne są w większym lub mniejszym stopniu połączone korytarzami ekologicznymi (zadrzewienia, aleje, szpalery drzew, dolinki rzeczne), co ułatwia lokalne migracje zwierząt i roślin leśnych. Poważną barierą dla wielu zwierząt jest droga szybkiego ruchu Warszawa-Terespol, przecinająca północną część gminy, na której ruch pojazdów jest bardzo duży oraz w mniejszym stopniu linia kolejowa Warszawa-Terespol.
Rzeki i ich doliny pełnią w krajobrazie rolę korytarzy ekologicznych, które ułatwiają migrację roślin i zwierząt, szczególnie wodnych i związanych ze środowiskami występującymi w dolinach rzecznych. Zwiększa to bioróżnorodność krajobrazu i umożliwia swobodny przepływ genów w sąsiadujących ze sobą populacjach. Ma to duże znaczenie dla przetrwania wielu gatunków, szczególnie w dobie występowania bardzo wielu barier ekologicznych, niestety coraz bardziej skutecznych, szczególnie dla zwierząt.
Migracje zwierząt wodnych na terenie gminy Kotuń mogą odbywać się w kierunku północ-południe dosyć swobodnie, poprzez koryto i dolinę Kostrzynia. Dotyczy to także niektórych mniejszych cieków ułożonych równolegle do Kostrzynia, a położonych w południowej części gminy. Także migracje w kierunku wschód-zachód mogą się odbywać poprzez dolinę Świdnicy, Gawrońca i mniejszych bezimiennych cieków ułożonych równoleżnikowo. Pod tym względem struktura sieci rzecznej jest na terenie gminy Kotuń bardzo korzystna, pomimo braku większych rzek.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109