Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Gmina Kotuń - oficjalna strona internetowa

Umowy na opracowanie projektów OZE

Email Drukuj PDF

Umowa na wykonanie inspekcji terenowej dla instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Wypełnioną umowę wraz z potwierdzeniem wniesionej opłaty należy dostarczyć do Urzędu gminy w Kotuniu w nieprzekraczalnym terminie do 18.02.2016r

Instalacja solarna – 82,41zł

Instalacja fotowoltaiczna – 143,91zł

Instalacja pompa ciepła – 266,91zł

 

Ankieta dla zainteresowanych

Projekt umowy

 
Error: GD2 library does not support JPG!

Warning: opendir(//images/stories/muzeum:::1): failed to open dir: No such file or directory in /plugins/content/jwsig.php on line 100

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu

Email Drukuj PDF

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu
08-130 Kotuń, ul. Wiejska 9

 

 

Tel. (25)641 44 40, tel. kom. 606 985 413

Muzeum czynne od wtorku do soboty: 10.00-16.00

Grupy zorganizowane prosimy zgłaszać wcześniej telefonicznie.

Ze względu na szczupłość obsady kadrowej (2 x ½ etatu) wskazane jest

wcześniejsze zgłaszanie również przyjazdów indywidualnych

Przewodnicy muzealni: Zbigniew Todorski i Paweł Karabin.

Ceny biletów: normalny – 4 zł., ulgowy – 2 zł.

 

 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach mieści się
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Powstało w 1982 roku jako społeczne, powołane uchwałą Zarządu OSP w Kotuniu. W powstanie i rozwój muzeum zaangażowanych było wiele osób. Z ramienia OSP pracami kierował 11-osobowy Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem naczelnika OSP Zbigniewa Todorskiego. Pomoc wojewódzkich władz pożarniczych i administracyjnych oraz Muzeum Okręgowego w Siedlcach i Urzędu Gminy w Kotuniu pozwoliła na szybkie sfinalizowanie prac organizacyjnych i modernizację pomieszczeń strażnicy przeznaczonych na potrzeby muzeum, a ofiarność strażaków województwa siedleckiego pomnożyła liczbę muzealiów.

Zarządzeniem Wojewody Siedleckiego, płk. dypl. pilota Janusza Kowalskiego, z 30.09.1983 r. Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu zostało przekształcone w Oddział Muzeum Okręgowego w Siedlcach. Posiadało wówczas 267 muzealiów w 2 pomieszczeniach o łącznej powierzchni 84,70 m2.

Genezę, historię tworzenia i rozwój muzeum oraz prezentację posiadanych zbiorów, które liczą na koniec 2015 roku 455 muzealiów technicznych i 704 artystyczno-historyczne, zawierają, napisane przez Zbigniewa Todorskiego i wydane przez Muzeum Regionalne w Siedlcach, książki:

1. Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach w latach 1982-2007, Kotuń – Siedlce 2008,

2. 30 lat Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Stała wystawa w latach 1983-2013, Kotuń 2014.

 

W latach 1984-1985 przeprowadzono kapitalny remont i rozbudowę remizy OSP, na który, dzięki staraniom Wacława Kruszewskiego, dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego
w Siedlcach, pozyskano z Funduszu Rozwoju Kultury kwotę 10.000.000 zł.. W latach 1987-1988 wybudowano w czynie społecznym z materiałów zakupionych przez Urząd Gminy w Kotuniu i Muzeum Okręgowe w Siedlcach wiatę na zabytkowe pojazdy. W 2006 r. przeprowadzono remont i modernizację pomieszczeń muzeum z wymianą drzwi i okien z funduszu Samorządu Województwa Mazowieckiego, pozyskanego przez Muzeum Regionalne w Siedlcach oraz Urzędu Gminy w Kotuniu i Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie. Wykonane prace poprawiły funkcjonalność i estetykę wnętrz. W 2013 r., podczas kapitalnego remontu remizy OSP, wykonanego przez Urząd Gminy
w Kotuniu, przy wsparciu funduszu unijnego, wykonano centralne ogrzewanie i wymieniono starą instalację elektryczną na nową oraz ocieplono budynek i wymieniono pokrycie dachu z częściową przebudową strychu nad muzeum. Wykonanie ogrzewania i nowa instalacja elektryczna poprawiły warunki pracy w muzeum i oświetlenie sal wystawowych.

 

Muzeum zabezpiecza relikty kultury polskiego pożarnictwa stanowiące cząstkę kultury polskiego narodu. Jest licznie odwiedzane przez wycieczki i turystów indywidualnych. Muzeum to, chętnie odwiedzane przez dzieci, młodzież i dorosłych, pomaga w rozwijaniu zainteresowań tą szczególną służbą społeczną, jaką jest działalność OSP. Placówka ta podnosi także poziom kultury patriotycznej, uczy umiejętności wykrywania związków między działalnością OSP a postępem technicznym
i tym samym stanowi pewną inspirację dla twórczości technicznej młodzieży szkolnej i dorosłych.

 

Obecnie, po rozbudowie obiektu, eksponaty rozmieszczone są w kilku salach o łącznej powierzchni 254,85 m2. Sposób rozmieszczenia eksponatów pozwala na poznanie zachodzących zmian w wyposażeniu technicznym straży pożarnych od połowy XIX do końca XX wieku. Wystawę muzealiów technicznych uzupełniają fotografie, ryciny i plakaty, prezentujące zasady działania sprzętu gaśniczego oraz ubiór i sposoby pracy strażaków podczas działań gaśniczych. W 2015 roku wykonano 3 wystawy stałe zdjęć w antyramach, ukazujące manewry strażackie i gaszenie pożarów na terenie gminy Kotuń i wielkiego pożaru rafinerii nafty w Czechowicach-Dziedziacach w 1971 roku, podczas którego spaleniu uległo ponad 40 ratowników, a około 100 uległo poparzeniu. Muzealia artystyczno-historyczne ukazujące kulturę polskiego pożarnictwa i działalność pozaoperacyjną straży pożarnych wyeksponowane są głównie w sali tradycji o powierzchni 64.00 m2.

Zbiory muzeum zgrupowane są w 4 stałych wystawach:

 1. Rozwój techniki pożarniczej od połowy XIX do końca XX w.
 2. Podręczny sprzęt gaśniczy.
 3. Zabytkowe pojazdy pożarnicze.
 4. Kultura polskiego pożarnictwa.

 

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu posiada najbogatszą w Polsce kolekcję sikawek ręcznych przenośnych. Zgromadzono tu 21 różnych sikawek produkowanych w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim i Lwowie. Najcenniejszą z nich jest sikawka z 1 połowy XIX w. z oryginalną drewnianą podstawą. Była na wyposażeniu miasta Sokołowa Podlaskiego jeszcze przed powstaniem straży pożarnej. Eksponatem związanym z historią Polski jest ręczna sikawka przewoźna, wyprodukowana w Fabryce Maszyn i Odlewni „Józef Troetzer i S-ka” w Warszawie, która była na wyposażeniu kompani kolejowej Kotuń podczas obrony mostu kolejowego na rzece Kostrzyń we wrześniu 1939 r. Do cenniejszych zalicza się sikawka wyprodukowana w 1891 r. w Fabryce sikawek i przyrządów pożarniczych „Unia Strażacka” sp. z o. o. we Lwowie. W muzeum są do sprzedaży  pocztówki z najcenniejszymi sikawkami ręcznymi przenośnymi z opisami naukowymi.

W kolekcji muzeum jest 21 różnych motopomp fabryk polskich i zagranicznych. Do najcenniejszych zaliczają się: motopompa m-ki „Polonia I-2/36, wyprodukowana w 1935 r. w Fabryce Narzędzi Pożarniczych „Strażak” L. Piętka, A. Płoski i G. Szołowski w Warszawie; motopompa m-ki „Silesia”, typ S.I.O., wyprodukowana w latach 30. XX w. w Fabryce Pomp Karol Ochsner i Syn
w Bielsku (Śląsk) oraz motopompa m-ki „Leopolia”, typ M-800, wyprodukowana w 1943 r. w Fabryce A. Steinhagen i H. Stransky w Warszawie.

W kolekcji muzeum są samochody: samochód pożarniczy GM-8, m-ki „Bedford” z podwoziem wykonanym w 1949 r. w Anglii, z nadwoziem wykonanym w 1951 r. w Polsce w Sanockiej Fabryce Wagonów „Sanowag” w Sanoku; samochód pożarniczy GBM-2/8, m-ki Star 20, wyprodukowany w 1953 r. w Sanockiej Fabryce Wagonów „Sanowag” w Sanoku oraz samochód pożarniczy GBM, m-ki ZIS 151, wyprodukowany 16.09.1952 r. w Moskiewskiej Fabryce Samochodów im. Lichaczowa (dawniej im. Stalina) w Moskwie (ZSRR). Muzeum posiada do sprzedaży pocztówkę z tym samochodem z opisem naukowym.

W zbiorach są bogate kolekcje sprzętu alarmowego i łączności, pochodni naftowych, hełmów, pasów, toporków, aparatów oddechowych, gaśnic, bosaków, węży tłocznych i ssawnych, prądownic wodnych i pianowych, rozdzielaczy, łączników do węży, smoków i innego drobnego sprzętu.

Ciekawymi eksponatami są: niemiecki agregat spalinowy do oddymiania pomieszczeń z 1974 roku oraz tarcza azbestowa do ochrony prądownika przed promieniowaniem ognia i syrena wirnikowa napędzana silnikiem spalinowym, używana przed zastosowaniem silników elektrycznych.

W sali tradycji zgromadzono ciekawe kolekcje sztandarów, dyplomów, zdjęć, odznaczeń, dystynkcji, medali i innych przedmiotów obrazujących dzieje straży pożarnych. Szczególnie cennymi muzealiami są reklamówki firm produkujących wyposażenie dla straży pożarnych przez rokiem 1939
i w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 oraz katalogi części zamiennych motopomp.

Najstarszym sztandarem jest proporzec Straży Ogniowej Ochotniczej w Miedznej z 1907 r. Unikatem jest sztandar OSP Wronów, wykonany w 1925 r. przez artystkę ludową, Felicję Supeł, Płat sztandaru utkany został na krosnach, na nim wyhaftowano napisy i emblemat strażacki, a na drugiej stronie naszyto obraz św. Floriana, namalowany farbami olejnymi na białym płótnie.

Najstarszym eksponatem historycznym jest tabliczka ubezpieczeniowa z białego metalu Drugiego Rosyjskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego od Ognia z 1835 r. z Sokołowa Podlaskiego.

Cennym uzupełnieniem zbiorów są unikatowe dziś plakaty z początku lat 80. XX w. ze zdjęciami z akcji gaśniczych i różnorodnej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, uzupełnione opisami. W ekspozycji jest plakat, jedyny jaki zachował się w Polsce, przedstawiający pożar domu z dużym płomieniem w kształcie głowy koguta (czerwonego kura).

Muzeum posiada bogaty zbiór biblioteczny literatury pożarniczej i archiwum, z którego korzystają studenci podczas pisania prac magisterskich.

 

Tekst do publikacji opracował Zbigniew Todorski.

Autor zdjęć; Zbigniew Todorski.

 

Transmisja sesji 19.11.2018

Email Drukuj PDF

Transmisja Sesji Rady Gminy 19.11.2018 r.

 

Transmisja

 

Wieści Gminne - lipiec 2016

Email Drukuj PDF

Wieści Gminne - lipiec 2016

Najnowszy numer Gminnych wieści - link

 

Zapytanie - utylizacja azbestu

Email Drukuj PDF

Kotuń, dn. 10.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Kotuń zaprasza do składania ofert cenowych na:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotuń

 

1. Zamawiający:

Gmina Kotuń,  ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń, woj. mazowieckie,

tel. 25 6414025, faks 25 632 78 30.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotun.pl

Osoba do kontaktów: Daniel Polkowski

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotuń z miejsc i budynków zgodnie z udostępnionym wykazem. Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest wynosi około 109,577Mg. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2.Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 1. Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Kotuń w ilości 5,980 Mg tj.  460 m2 W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie gminy Kotuń, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”.
 2. Transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Kotuń w ilości 103,597 Mg tj. 7969 m2 .W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”.
 3. Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy. Zakres prac i termin wykonania każdorazowo powinien być ustalany z właścicielami nieruchomości.

 

4.Wspólny Słownik Zamówień:

45.26.26.60-5 Roboty budowlane - Usuwanie azbestu,

90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu.

3.Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 sierpnia 2019 r.

4. Rodzaj zamówienia : usługa

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia, posiadał decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami obejmującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest), a także zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, przynajmniej na czas trwania umowy.

2) Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia polegające na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest

6.Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. Sposób obliczania ceny oferty:

Cena oferty musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie.

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8. Kryterium wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Cena – 100%

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, nie podlegająca odrzuceniu.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający unieważni postępowanie, na daną część zamówienia, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1do zapytania ofertowego

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w punkcie 5– załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3) Dokumenty zezwalające wykonawcy na transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Niedołączenie do oferty któregokolwiek ze wskazanych wyżej załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

10. Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 56c 08-13 Kotuń, pok. 15 (sekretariat), do dnia 20.05.2019r.

11. Informacje dodatkowe:

Projekt realizowany ze środków  WFOŚiGW

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 -Wykaz wykonanych usług
załącznik nr 4 – Wzór umowy

 

 

 

 

Kotuń, 10.05.2019 Wójt Gminy Kotuń

/-/ Grzegorz Góral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Wykonawca

……………………..

……………………..

……………………..

(miejscowość i data)

 

FORMULARZ OFERTOWY

Pełna nazwa Wykonawcy .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w (pełny adres wykonawcy) ......................................................................................................................

tel.  .............................................................. fax  ............................................................

e-mail......................................................................................................................................................

REGON....................................................... NIP.....................................................................................

Nr rachunku bankowego ........................................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907, ze zm.), którego przedmiotem jestUsuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotuń

1. Oferujemy wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ za:

 

a) Cena netto za demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa ...................................................................... zł.

Podatek VAT w wysokości ..................... % w kwocie ..........................................................................................

Cena brutto za demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa .................................................................................................... zł

A. Cena brutto jednostkowa (...... zł)   X   zakres rzeczowy (5,980 Mg) =  ............................................. zł

słownie złotych: ..................................................................................................................................................

 

b) Cena netto za transport i unieszkodliwienie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa  ..........................................................................................zł

Podatek VAT w wysokości ..................... % w kwocie ..........................................................................................

Cena brutto za transport i unieszkodliwienie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa ....................................................................................................................... zł

B. Cena brutto jednostkowa (...... zł)   X   zakres rzeczowy ( 103,597Mg) =  ............................................. zł

słownie złotych: ..................................................................................................................................................

Łączna cena brutto za pełen zakres rzeczowy, tzn. A + B = ....................................... zł

słownie złotych: .....................................................................................................................................

2. Cena brutto stanowi cenę ostateczną za wykonanie przedmiotu zamówienia i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia oraz uwzględnia stawki podatku VAT na dzień sporządzenia oferty.

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od daty otwarcia ofert.

4. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od podpisania umowy do dnia 30.08.2019 roku.

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodne z zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem cenowym i załączonymi do niego dokumentami, w tym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 , przyjmujemy określone w nich warunki i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

 

 

 

..................................................................

(miejscowość i data)

 

...................................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy)

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

.......................... dnia ......................

.....................................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń”

– ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

......................................................................

(pieczątki i podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Oferenta)

 

 

 

Załącznik nr 3

WYKONAWCA:

……………………………..

……………………………...

………………………………

 

 

 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

OŚWIADCZAM(Y), że

 

Stosownie do treści SIWZ wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi tożsame z przedmiotem zamówienia:

Lp

Nazwa( rodzaj) usługi

Wartość

Data wykonania

Zamawiający/odbiorca

Miejsce wykonania ( adres)

rozpoczęcie (rok)

zakończenie (rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….............................................................................

(pieczątki i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 4

Wzór umowy Nr.........../........

zawarta w dniu ......................... w Kotuniu

 

pomiędzy Gminą Kotuń, zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kotuń – Grzegorza Górala

przy kontrasygnacie skarbnika -  Agnieszki Chodowskiej

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy .............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............................................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

 1. .....................................................................................
 2. .....................................................................................

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) ..............................................................., przedsiębiorcą pod nazwą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy .............................., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

 

Zgodnie z wynikiem zapytania cenowego na Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotuń,  rozstrzygniętego w Urzędzie Gminy Kotuń, została zawarta umowa o poniższej treści:

 

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszystkie prace związane z demontażem, odbiorem, pakowaniem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych z miejsc na terenie gminy Kotuń wskazanych przez Urząd Gminy w Kotuniu w trakcie trwania umowy.

2. Zakres prac przewidzianych umową obejmuje zdemontowanie, a następnie odbiór, pakowanie, transport i utylizację około 5,980 Mg tj.  460 m2oraz odbiór, pakowanie, transport i utylizację 103,597 Mg tj. 7969 m2 wyrobów zawierających azbest.

3. Zamawiający przekaże wykonawcy adresy nieruchomości oraz ilości przeznaczone do demontażu  oraz transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

4. Wykonawca ustali szczegółowe terminy wykonania prac wymienionych w pkt 1 z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. Termin odbioru odpadów nie może być krótszy niż 2 dni od dnia skutecznego powiadomienia właściciela nieruchomości przy odbiorze odpadów i 14 dni przy demontażu pokryć dachowych, chyba że właściciel wyrazi zgodę na wykonanie usługi w terminie wcześniejszym.

5.  W przypadku wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie prac w ustalonym terminie

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o przyczynie i terminie ponownego przystąpienia do wykonywania prac.

6. Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i na ustalonych niniejszą umową warunkach.

7. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2018r.

8. Zamawiający określa wartość usług objętych przedmiotem zamówienia w zakresie wskazanym w ust. 1 na kwotę:

brutto: ........................................................ PLN

(słownie: .............................................................................................................................PLN)

w tym ...........................% VAT, tj. ............................................... PLN

9. Wskazana przez Zamawiającego wartość usług objętych umową może ulec zmianie w przypadku zlecenia przez Zamawiającego mniejszego niż zakładany zakres prac, wobec przyjętej zasady, iż wypłata wynagrodzenia następować będzie za faktycznie zlecane i wykonane usługi. Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania z tego tytułu roszczeń od Zamawiającego.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszej umowy.

§ 2

1. Podstawa ustalania wynagrodzenia (zgodna ze złożoną ofertą do przetargu)wynosi:

1) cena brutto za demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego:

…........................... zł

2) Cena brutto za transport i unieszkodliwienie 1 Mg pokrycia dachowego …............... zł

2. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową

3. Termin zapłaty faktury uzależniony będzie od harmonogramu płatności transzy dotacji przekazywanej przez WFOŚiGW.

§ 3

Strony ustalają następujące zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy:

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających wykonanie pracy:

1) protokołu odbioru prac, potwierdzającego ilość zdemontowanych wyrobów, tj. masa w Mg i powierzchnia m2 fakt należytego wykonania prac demontażowych podpisanego przez Wykonawcę oraz właściciela lub zarządcę nieruchomości,

2) kart przekazania odpadów, podpisanych przez właściciela lub zarządcę nieruchomości przekazującego odpady,

3) kart przekazania odpadu do unieszkodliwienia uprawnionemu podmiotowi,

4) kwitów wagowych ze składowiska odpadów, poświadczających ilość zdeponowanych odpadów,

5) sprawozdania z wykonania zadania zawierającego dane o zrealizowanych zamówieniach z wyszczególnieniem danych osób fizycznych i prawnych na posesjach, na których dokonano usunięcia azbestu oraz ilości azbestu w Mg i m2 przy każdej posesji.

6) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej. Dokumentacja fotograficzna powinna przedstawiać co najmniej 2 zdjęcia dla każdej nieruchomości.

 

2. W przypadku posiadania przez Wykonawcę zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadów azbestowych w urządzeniach przenośnych przedsiębiorcę zwalnia się z obowiązku przedstawienia kwitów wagowych ze składowiska odpadów.

1) Złożenie kompletu dokumentów i podpisanie protokołu odbioru prac wyszczególnionych w sprawozdaniu stanowi warunek zapłaty za wykonaną usługę.

2) Faktura płatna będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić zaplecze dla wykonywanych prac oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane działaniem własnym lub nieopatrznym związanym z realizacją niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania technologii wykonania prac zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami bhp i p. poż. oraz przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest.

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę robót w terminie określonym w zleceniu, nie uzgodnieniu z Zamawiającym zmiany terminu lub wykonaniu robót niezgodnie z ustalonymi sposobami i warunkami bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

7. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogłyby mieć wpływ na zakres lub jakość wykonania prac, jak również na dotrzymanie terminu wykonania umowy.

8. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest odbywać się będzie w obecności: właściciela nieruchomości, przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru oraz przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń.

 

§ 5

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 6

Kary umowne obciążające Wykonawcę:

1. Za opóźnienie w realizacji zakresu prac określonych w zlec Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto wykonania usługi na danej nieruchomości za każdy dzień zwłoki.

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 1. pkt 8.

3. Niezależnie od kar Zamawiający może dochodzić odszkodowania dodatkowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę w tym zakresie.

§ 7

1.Wszelkie zmiany zobowiązań i terminów wynikające z niniejszej umowy wymagają uzgodnienia pisemnego w formie aneksu do zawartej umowy pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Sprawy sporne rozstrzygane będą polubownie w drodze wzajemnego porozumienia. W przypadku braku porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego

 

 

Zamawiający                                                                                               Wykonawca

 

 

 

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strona 1 z 62

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109